ładowanie...
pl ↓
17.05 28oC

Zdrowie i Witalność

Przez cały Rok

Zadbaj z nami o swoje

Zdrowie i Witalność

Przez cały rok

ZADZWOŃ TERAZ BY POZNAĆ CENY!

HAPPY HOURS!

ZADZWOŃ DZIŚ DO GODZINY 17:00
I OTRZYMAJ 5% RABATU!

DZIKA ŚRODA!

ZADZWOŃ TERAZ I ZAREZERWUJ SWÓJ POBYT
W KOŁOBRZEGU Z 5% RABATEM!

Regulamin obiektu

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Obiektu i jest integralną częścią umowy do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej jak również poprzez, dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Obiekcie. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Doris SPA.
 3. Regulamin dostępny jest do wglądu w holu głównym Obiektu, a także możliwy do otrzymania w Recepcji Obiektu oraz do pobrania ze strony www.dorisspa.pl

§2 DOBA POBYTU

 1. Pokój w Doris SPA wynajmowany jest na doby.
 2. Doba w pokojach trwa od godz. 16:00 w dniu wynajmu do godz. 11:00 dnia następnego. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu, poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godz. 9.00 dnia w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże Obiektu. Doris SPA uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 4. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Obiekcie, w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu.
 5. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 11.00 - program komputerowy Recepcji naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych.
 6. Najmujący pokój Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
 7. Informacje na temat opłat za przedłużenie doby udziela Recepcja.
 8. Opłaty za przedłużenie doby kształtują się w sposób następujący:
  1. przedłużenie doby do godz. 14:00 podlega opłacie 100 PLN,
  2. przedłużenie doby do godz. 18:00 podlega opalcie 200 PLN,
  3. przedłużenie doby po godz. 18:00 podlega pełnej opłacie za dobę.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Najmujący pokój Gość obiektu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 2. W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis. Na życzenie Gościa Recepcjonista ma obowiązek pozostałe dane meldunkowe wpisać samodzielnie z dokumentu tożsamości.
 3. Ze względów bezpieczeństwa Wszyscy zmotoryzowani Goście zobowiązani są podczas zameldowania do podania numeru rejestracyjnego pojazdu. Niezależnie od tego, czy pojazd został zaparkowany na terenie Obiektu czy poza.
 4. Parkowanie samochodu na terenie Obiektu jest płatne w kwocie 30 PLN za dobę.
 5. Za zgodą obiektu istnieje możliwość przechowywania roweru w kwocie 20 PLN/rower za dobę.
 6. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub kradzież samochodu Gościa jak i rzeczy się w nim znajdujących, dokonanych przez osoby trzecie (art. 846 par 4 Kodeksu Cywilnego).
 7. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa; niegrzecznego, agresywnego, znajdującego się w stanie nietrzeźwości lub, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin. Wyrządził szkodę na mieniu Obiektu lub Gości albo na szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w Obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Obiektu.

§4 WARUNKI REZERWACJI

 1. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości min. 30% wartości pobytu. Brak zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 2. Rezerwacja niegwarantowana zachowuje ważność do godziny 18.00 w dniu przyjazdu. Po godzinie 18.00 w przypadku nieprzybycia do Obiektu rezerwacja zostanie automatycznie anulowana. W przypadku zamiaru późniejszego przybycia do Obiektu prosimy o powiadomienie Recepcji co najmniej do godz. 14.00.
 3. Dokonanie rezerwacji niegwarantowanej jest przyjmowane tylko dzień przed przyjazdem i nie wymaga wpłacenia zadatku. Anulowanie przez Obiekt takiej rezerwacji po godzinie 18-ej w planowanym dniu przyjazdu uprawnia Obiekt do naliczenia kary umownej w wysokości opłaty za 1 dobę pobytu. Rezerwacja taka może być przyjęta tylko na jeden pokój.
 4. Klient ma prawo do bez kosztowej zmiany terminu pobytu, pod warunkiem, że zmiana taka zostanie dokonana, co najmniej na 7 dni przed pierwotnym terminem rezerwacji. Dopuszczalna jest możliwość dokonania zmian w złożonej rezerwacji w zakresie: daty pobytu lub liczby osób, wg ofert i cen obowiązujących w nowo wybranym terminie.
 5. Doris SPA zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian, jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe. W przypadku rezygnacji z pobytu z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian Rezerwującemu nie przysługuje zwrot zadatku.

§5 POBYT

 1. Opłatę za pobyt oraz opłaty dodatkowe (w tym opłata uzdrowiskowa wg aktualnego taryfikatora Urzędu Miasta Kołobrzeg) w przypadku Gości przebywających w Doris SPA po raz pierwszy oraz w przypadku pobytu na jedną dobę należy uiścić „z góry” ew. do 2 h od momentu zakwaterowania.
 2. W przypadku opóźnienia przyjazdu, lub wcześniejszego wyjazdu, nie zwraca się pieniędzy za utracone wyżywienie lub inne niewykorzystane usługi z przyczyn niezależnych od Obiektu.
 3. Osoby niezameldowane w Obiekcie mogą przebywać gościnnie w pokoju od godz. 9:00 do godz. 22:00.
 4. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w Recepcji.
 5. Obiekt zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej w wysokości należności za cały pobyt oraz dodatkowo 200 PLN na dodatkowe usługi.
 6. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, Obiekt nie zwraca opłaty za zarezerwowany pobyt.
 7. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet w przypadku, gdy nie upłynął okres pobytu, za który uiścił należną opłatę.
 8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia klucza, gość zobowiązany jest do pokrycia kosztów wymiany zamka, natomiast w przypadku karty jest to koszt 30 zł.
 9. Obowiązuje zakaz wynoszenia potraw, naczyń i sztućców poza teren Sali gastronomicznej. Obiekt ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług, bez zwrotu kosztów, osobie lub osobom, które naruszyły powyższą zasadę.
 10. Zmiana pokoju na życzenie gościa jest odpłatna i wynosi 200 zł (w tej cenie znajduje się posprzątanie starego pokoju i przygotowanie nowego).

§6 USŁUGI DODATKOWE

 1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie uwag w Recepcji, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.
 3. Obiekt ma obowiązek zapewnić Gościom:
  1. warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  2. bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
  3. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Obiekcie,
  4. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
  5. jedną wymianę pościeli na każde 7 dni pobytu.
 4. Dodatkowo na życzenie Gościa Obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  1. udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  2. budzenie o wyznaczonej godzinie,
  3. przechowanie bagażu Gościa w razie jego wcześniejszego przybycia do momentu przygotowania dla niego pokoju,
  4. zamawianie taxi.
 5. Goście mogą nieodpłatnie korzystać z kompleksu basenów i saun w godzinach ich otwarcia.
 6. Dla gości korzystających z pobytów zdrowotnych dostępna jest sala fitness z możliwością konsultacji ćwiczeń z instruktorem (od poniedziałku do piątku). Uwaga: Zajęcia wspólne z instruktorem tj. poranny rozruch i aqua aerobic prowadzone są dla grupy powyżej 8 osób. W przypadku mniejszej ilości osób chcących wziąć udział w zajęciach, ćwiczenia wykonywane są samodzielnie, w zakresie własnym.
 7. Wszelkie dodatkowe komplety pościeli oraz ręczników (również dla dodatkowej 3 osoby) dostarczane są w miarę możliwości nie później niż do godziny 21.
 8. Do dyspozycji Gości przebywających w Obiekcie z dziećmi pozostają łóżeczko, wanienka i przebierak (po wcześniejszej rezerwacji). Opłata za skorzystanie z nich jest zawarta w Cenniku.

§7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Na terenie Obiektu dzieci w wieku poniżej 12 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń Obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Cennik wyposażenia stanowi załącznik do Regulaminu.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia terenu Obiektu.
 4. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien ze względów bezpieczeństwa wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany, sprawdzić zamknięcie drzwi i okien oraz zamknąć sejf, jeżeli przechowuje w nim wartościowe przedmioty lub pieniądze.
 5. Obiektowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Obiektu w razie opóźniania się Gościa z uregulowaniem płatności za pobyt, lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

§8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU

 1. Odpowiedzialność Obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do Obiektu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji.
 2. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Obiekt odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie jeśli przedmioty te zostaną oddane na przechowanie do depozytu.
 4. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, przekraczających możliwości przechowania w depozycie.
 5. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, lub utratę pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt niezależnie od tego czy pojazdy te zostały zaparkowane na terenie Obiektu czy parkingu przed frontem Obiektu.
 6.  Lista kanałów telewizyjnych dostępna jest w recepcji. Obiekt zastrzega sobie prawo do dowolnej konfiguracji programów telewizyjnych i radiowych.

§9 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Obiekt przechowa powyższe przedmioty przez okres trzech miesięcy. Ze względu na swoje właściwości artykuły spożywcze przechowywane będą przez okres 24 godzin.

§10 CISZA NOCNA

 1. W Obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego.
 2. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Obiektu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 3. W przypadku, gdy pomimo próśb Gość nadal zakłóca spokój innych osób, zobowiązany jest do pokrycia kosztów pobytu Gości, których pobyt został zakłócony.

§11 REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej w Recepcji Doris SPA podczas trwania pobytu pod rygorem nieważności.
 3. Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja.
 4. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§12 POBYT ZWIERZĄT

 1. Za dodatkową opłatą Obiekt akceptuje zwierzęta w wybranych pokojach
 2. W przypadku braku takich pokoi przyjęcie zwierzęcia nie jest możliwe.
 3. Zgodę na pobyt zwierzęcia w Obiekcie wydaje Recepcja po wcześniejszym przeprowadzeniu wywiadu. W podejmowaniu decyzji o przyjęciu zwierząt (głównie psów) będzie brała pod uwagę ich temperament oraz wytresowanie.
 4. Koszt pobytu zwierzęcia wynosi 150 zł / dobę w przypadku małego zwierzęcia (do 5 kg).
 5. Tylko zwierzęta domowe (psy, koty) mogą przebywać w Obiekcie.
 6. Nie akceptujemy psów uznawanych za groźne lub agresywne. Między innymi rasy: Pitbull, Rottwiler, Doberman, Amstaf, Buldog, itd.
 7. Do Obiektu przyjmowane są zwierzęta zdrowe, posiadające aktualne szczepienia.
 8. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do prowadzenia go na uwięzi i w kagańcu na teranie Obiektu oraz do natychmiastowego usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych przez zwierzę.
 9. Wszystkie szkody w mieniu Obiektu, bądź mieniu innych Gości oraz zabrudzenia wymagające dodatkowej pracy personelu, spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez Dyrekcję Obiektu, a ich kosztami będą obciążeni Właściciele.
 10. Zwierzęta powinny być trzymane w wyznaczonych do tego pokojach. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela, bądź osoby upoważnionej.
 11. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt do punktów gastronomicznych, oraz innych ogólnodostępnych miejsc (Centrum SPA, Sala Zabaw) na terenie Doris SPA.
 12. Jeżeli pościel, kapa lub inne wyposażenie w pokoju, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie zabrudzona (sierść, błoto) lub uszkodzona, właściciel jest zobowiązany do odkupienia poszczególnych elementów wg Cennika wyposażenia, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 13. Właściciele są odpowiedzialni za zachowania przez swoje zwierzęta ciszy Obiekcie i nie zakłócanie spokoju innym Gościom. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych Gości, bądź Personelu, Obiekt zastrzega sobie prawo do usunięcia zwierzęcia na koszt właściciela.
 14. Wszystkie szkody w mieniu Doris SPA, bądź mieniu innych Gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez Dyrekcję Obiektu, a ich kosztami będą obciążeni Właściciele.

§13 ZAKAZ PALENIA

 1. Na terenie Obiektu, w tym - w pokojach oraz na balkonach lub tarasach, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) - obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych - z wyłączeniem wyznaczonych miejsc na terenie Doris SPA (tras przy kawiarni, przed wejściem głównym do Obiektu).
 2. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1.100 złotych.
 3. Za nieprzestrzeganie zakazu palenia na terenie Obiektu, Recepcja obciąży gości karą w wysokości 300 PLN netto.

§14 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

 1. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 2. W pokojach Obiektu nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani iluminacyjnych.

§15 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926; ze zm.) przez Doris SPA Sp. J w Kołobrzegu przy ul. Kasprowicza 22, 78-100 Kołobrzeg dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Obiekcie, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Obiekt. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Zakazuje się prowadzenia w Obiekcie akwizycji i sprzedaży obnośnej, jak również działalności hazardowej.
 3. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu oraz łamania powszechnie obowiązujących zasad współżycia społecznego Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Taka osoba będzie zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Personelu Recepcji. Uregulowania ewentualnych zaległych należności za dotychczasowe świadczenia, lub poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do opuszczenia terenu Obiektu.
 4. Poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania, Gościom nie wolno dokonywać w pokojach jakichkolwiek zmian w pokojach Obiektu i ich wyposażeniu.
 5. Obiekt zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie planu pobytu, godzin wydawania posiłków, a także dopłat do usług dodatkowych oraz dostępnych atrakcji. Prawo do zmian obowiązuje gości, którzy posiadają rezerwację gwarantowaną oraz dla osób przebywających w obiekcie.

Obsługa Doris SPA będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu komfortu i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

DORIS SPA & WELLNESS

ul. Jana Kasprowicza 22

78-100 Kołobrzeg

tel. +48 94 352 33 72

tel. +48 789 784 691

TA STRONA UŻYWA COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej o Polityce prywatności.